جادّه بد مسیر

 

 با توام ای خوب

نَفَسِ ترانه ،

نقش زندگی درمن

اگر تو بخواهی  بیداریم را

با تمام آرزوهایی که در من ، چان داد

بیا وُ پایان انتظارم باش!

من هستم در همین نزدیکی ها

تکیه ام بر خاطرات

در کنارِ حسِ خوبِ بودن...

و تو میدانی که جادّه بد مسیر است وُ پیچ در پیچ

و من از شب های تاریک ، بدون فانوس ، می ترسم...

19 اردیبهشت 93

زهرا پویامنش

/ 0 نظر / 16 بازدید