راز نرسیدن ها

 

رازی است در نرسیدن ها؟

 

نرسیدن عشق به انسان؟

 

نغمه گنجشکان مست درهر صبحدم؟

 

رقص پروانه گرداگرد شمع؟

 

رازِ ترک خوردن احساس

 

 روزمرگیِ گل یاس

 

نمک ریختن روی زخمِ دل

 

پژمرده شدنِ گلِ امید

 

ناامیدیِ قاصدک در رساندنِ پیغام

 

صدایِ باد در لابلایِ شاخه ها در شبانگاهان

 

آرامش در سکوت شب؟

 

خلوتی شبانه با پروردگارِ دل

 

شکوه از سرنوشت

 

یغماگری زمان

 

و بهانه ی بردن غم و اندوه بر دوشِ زمانه

 

دلم در حسرت

 

 قلبم در طپش

 

رویای شبانه

 

قلم در لغزش و نگارش

 

در زنده نگهداشتنِ گل باغ خاطره

 

ای جانانِ مغرور تر از غرور عقاب بر فراز آسمان

 

آسمانی نیلگون را ،

 

در پروازی بی حاصل ، چه سود؟

 

اوج در بیکرانه دهر ،

 

بدون هدف...

 

با خبرم از راز دریا

 

ساده می گذرم ازتپشِ اندوه دلم

 

توخودت  حباب آهی 

 

سوگند تو را ،

 

به زلالی باران

 

خود را دریاب

 

همراهی نسیم سحری ،

 

کوچ به اقلیم رهایی،

 

 که نسیم سحری در گذر است...

 

 

از: زهرا پویامنش

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید