شعله ی فانوس

دیر گاهی است روی پهنه ی گیتی

روزهای تلخِ و کابوسِ شب های تبدار

بر گونه ها بارشِ بارانِ دیروز

و در بهتِ نگاه ، شبنم های یخ زده ی امروز

به امیدِ فردایی در رویشِ باور

تک تک ثانیه های انتظار

منتظرت بودم

میدانم همین فردا می آیی

آن هنگام که شعله ی امید فانوس خاموش شده باشد

 

 

از : زهرا پویامنش

/ 0 نظر / 8 بازدید