حس گمشده

حسی ، خوابی ، یاخیالی، درمن گمشده است

و نگاهِ نگرانم در امتدادِ مسیری مبهم ، خیره مانده

و تنها صدایی که شنیده می شنود تیک و تاک ساعتِ دیواری است

که هر ضربه اش صبر و طاقت نداشته ام را ، بلعیده است

از : زهرا پویامنش

/ 0 نظر / 30 بازدید