/ 1 نظر / 5 بازدید
دایی جواد

سلام . نوشته خانم زهرا پویا منش بسیار دلپذیر میباشد... همه خاصیت بهار و گل را در اون نگاشته و با احساس خود هر روز و هر لحظه را بهاری جلوه داده است.... یه مثله که میگه همیشه گل باشی اما عمرت مثل گل نباشه... یا علی دایی جواد... [گل][گل][گل][گل]