سوالات علوم زیستی و بهداشت

                                            « به نام خدا »

 

             « سوالات از کتاب علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان »

- سوالات فصل اول ( نگرش علمی و علوم زیستی )

 

1- چرا افراد چاق بیشتر لباسهای تیره یا مشکی می پوشند؟

2- دانش آموزی تعدادی دانه لوبیا در 4 گلدان هم اندازه با خاک یکسان کاشته است. او می خواهد تاثیر نور و دما را بر جوانه زنی و رشد گیاه لوبیا مطاله کند. لذا

 گلدان اول را بمدت 12 ساعت در مقابل نور و دمای 30 درجه

 گلدان دوم را بمدت 6 ساعت در معرض نور و دمای 25 درجه

گلدان سوم را بمدت 12 ساعت در مقابل نور و دمای 15 درجه

گلدان چهارم را بمدت 6 ساعت در معرض نور و دمای 10 درجه

قرار داد و به هر کدام روزی یک لیوان آب می داد.

الف) آیا بنظر شما این یک آزمایش کنترل شده است؟ چرا؟

ب) به نظرشما، نتیجه حاصل از این آزمایش می تواند تاثیر نور و دما را بررشد گیاه لوبیا نشان دهد؟ چرا؟

ج) شما بجای این دانش آموز آزمایش را چگونه طراحی می کنید؟

3- پاستور پس از باطل کردن نظریه خلق الساعه آبگوشتی تهیه کرد وآن رادر ظرف مخصوص که در آن گردن قویی بود، ریخت. این ظرف آبگوشت در یکی از موزه های فرانسه نگهداری می شود. و صاحبان موزه معتقدند که آبگوشت کاملا سالم است و حتی می توان آنرا خورد.

الف) بنظر شما این ادعا می تواند صحت داشته باشد؟برای پاسخ خود دلیل ذکر کنید.

چگونه می توان به سلامت آبگوشت و یا فساد آن بدون دست زدن به آن پی برد؟

4- در متن زیر مراحل روش علمی را مشخص کنید.

 دانشمندی بنام هاپکینز می خواست تاثیر مواد مختلف غذایی را بررشد موجودات زنده مطالعه کند. ام پس از مطالعه پی برد که مواد غذایی کامل شامل هیدراتهای کربن، پروتئینها، لیپیدها و آب است. همچنین پی برد که شیر یک ماده غذایی کامل است. و فرض کرد که شاید شیردارای موادی باشد که در غذاهای دیگر

وجود ندارد. لذا دو گروه موش به تعداد مساوی(10) انتخاب نمود و به گروه اول همه مواد غذایی شامل انواع هیدراتهای کربن، لیپیدها، پروتئینه و آب به مقدار مشخص داد و به گروه دوم همان مواد به همان مقدار ولی بهمراه مقداری شیر داد مدتی پس ازآزمایش مشاهده کرد موشهای گروه اول مردند و موشهای گروه دوم خوب رشد کرده و زنده ماندند. بنابراین نتیجه گرفت که در شیر موادی وجود دارد که برای زنده ماندن ضروری است. ولی جزو مواد آلی نیست. او نام این مواد را ویتامین نام نهاد. و حاصل مشاهدات خود را درمقاله ای چاپ کرد.

5- آیا می توان برای حل مسائل پیچیده ریاضی از روش علمی استفاده کرد؟

6- بعضی ها اعتقاد دارند که رنگ قرمز باعث افزایش فشار خون، عصبانیت، پرخاشگری و بیقراری می شود.

درستی این فرضیه را چگونه امتحان می کنید؟

/ 0 نظر / 2 بازدید