چرتکه

ذره ای از روح خود ..قطره ای از خون خود
و تمام تنهایی اش را
به من داده است
تمام زیبایی اش را به تو
آنوقت توقع دارد
تو را که ندارم
تمام اشکهایش را نگریم
خدا را می گویم...

حسن هاشمی

/ 0 نظر / 23 بازدید