انتظار همیشگی

 

می گویم از تو

از تویی که خالقم هستی 

هزار باره پرسیدم ولی جواب نشنیدم

چرا اگر قرار ماندن نبود

بی قراریم دادی؟

افسوس که این غم در توانم نیست

ایکاش گریه امانم می داد

واژه ها مدد کنید مرا

چشمانم در پی خواب

بدون آرامش

هدیه شد به خلوت دل من حس غربت وناامیدی

هدیه شد به خلوت دل من حس انتظاری همیشگی

.

.

از : زهرا پویامنش

/ 1 نظر / 4 بازدید

واقعا زیبان و دلنشین