جایی که هوایش هوای دیگری است

 

هوای اینجا لطیف است و بی تو
هوای دلم ...
اما...
یادت باشد باران بارید و تو نبودی
دشتِ وسیع ، بهانه ی تو را داشت
رودخانه در تلاطم
امواج کف آلود و شفاف
در پی هم دوان
با زمزمه ی زیبایی ترانه ی عشق می خواندند
دلم اینجا نیست...
جایی است دور،جایی که اینجا نیست
جایی که هوایش هوای دیگری است
بهشت من...
هوای ملسی دارد و رویایی
میخواهم بخوابم شاید در خواب
ببینم آن بهشت رویایی...
زهرا پویامنش
تیر90

/ 0 نظر / 27 بازدید