بدرقه اسفند

 

سو سوی

سایه‌های آبی شب

بر ساحلی آرام ،

اسفند را بی‌هیچ آوایی

بدرقه می کند

رصد ثانیه های تکراری

از جانب ستاره‌ها

 دقایق خوشبو را به ترانه های تو

می بارد

گاهِ  سر زدنِ  سپیده

در این غربتکده گُلی

می روید

زهرا  پویامنش

14 اسفند 92

/ 0 نظر / 14 بازدید