/ 2 نظر / 26 بازدید
کنگانی

سلام دوست خوش ذوقم خیلی جالبه ممنونم . لابه لای گل سرخ درورای تنگ شفاف بلور درمیان کوچه سبز خیال ... شادیت حس قشنگیست که من می طلبم ...! یلدایتان فرخنده باد

کنگانی

سلام دوست خوش ذوقم خیلی جالبه ممنونم . لابه لای گل سرخ درورای تنگ شفاف بلور درمیان کوچه سبز خیال ... شادیت حس قشنگیست که من می طلبم ...! یلدایتان فرخنده باد