دلتنگی

 

دل گرفتگی را چگونه تفسیر می کنی ؟ دنیای بزرگ به اندازه دل کوچیک

شده یا دل به اندازه دنیا ی بزرگ ؟ دلتنگی یعنی......................

/ 2 نظر / 11 بازدید
محمد

من هميشه با توهستم سر من حساب باز كن [گل][خجالت]

رها

دلتنگی یه درد غریبی است که تنها گذر زمان می تونه درمونش کنه ...