درختانِ خیسِ باران خورده

اگر روزی ازکنارِ ارغوان   و نسیم رد شدی

آهسته تر

گام

بردار

 زخمهایم را

در امتدادِ  درختانِ خیسِ باران خورده آویزان کرده ام

 

از : زهرا پویامنش

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید