باران زیباست ...

 باران زیباست و انتظار باران 

دلبندم...

  زیستن در  زیر باران زیباست

در  انتظار باران

هر چند سنگ ریزه های زمین تو را آزار دهد

ولی باز هم باران زیباست ...

زیبایی آن را دریاب...

..

از : زهرا پویامنش

 

/ 0 نظر / 23 بازدید