صداقت

  در شبهای سرد هم

ماه می تابد

خزان برگها فرا می رسد

برگهای پاییزی زیر پای رهگذران لگد می شود

و در زمستان زیر انبوهی از برف به آرامش می رسد

زیبایی طبیعت با صداقت زیباست...

و هر بار

با بهاری دیگر تجلی می یابد

از : زهرا پویامنش

 

/ 0 نظر / 4 بازدید