نفرت درون...

 

گردی زمین روزی تمام نفرت را به تو باز پس خواهد داد

وشعله های درونت روزی تو را به آتش خواهد کشید

انتقام چه کسی را از من ستاندی اینگونه بی رحمانه؟

زمان هیچوقت تورا ،نگاه کینِ تورا و رفتارت را فراموش نخواهد کرد

 

از : زهرا پویامنش

 

/ 5 نظر / 24 بازدید
یه بچه

دلـــــــــــم !!!! تَنهـــــــــــــایـــــی یَعنی مَـטּ ..آغوش ِ خالی ِ مَــטּ ... بُــغــض... وَ سَری ڪﮧ روی ِ شانــﮧ هــای ِ تــُ نیســ ت ... خَستــــــــــه امــــ... خستهـ... نَ اینکه کــــــوه کنده باشــمــــــ..! نــــــَ..! دل کنــده امـــــــ... ! دلـــــــ... !!! از تمام دنیـــــــــــــــا و آدم ـهایش.. [گل][گل][گل][گل]

یه بچه

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش ای که از کوچه معشوقه ما می گذری بر حذر باش که سر می شکند دیوارش [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

یه بچه

ﺧﺪﺍﻳﺎﻫﺮﻛﺲ ﺑﻴﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ،ﺑﻴﺎﺩﺵ ﺑﺎﺵ ! ﺍﮔﺮ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﻧﻴﺴﺖ،ﻛﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺵ ! ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ،ﭘﻨﺎﻫﺶ ﺑﺎﺵ ! ﺍﮔﺮﻏﻢ ﺩﺍﺭﺩ،ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﺵ ﺑﺎﺵ ! ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺪﺍﺭ ﻛﻪ ﻧﺸﻜﻨﺪ ﺩﻟﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﻢ،ﻭ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﻤﻴﺮﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﺪ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻛﺴﯽ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﻢ . ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ،ﻭ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﺻﻔﺎﯼ ﺩﻝ،ﭘﺲ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻛﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺴﻮﯼ ﺗﻮ ﻣﻴﺂﻭﺭﻧﺪ ﭘﺮ ﻛﻦ ﺍﺯﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻳﯽ ﺗﻮﺳﺖ !... [گل][گل][گل]