کلام حق

از تکرار مکررات عجز و ناتوانی

 

 

از اندیشه های سراب

 

وهم و خیال ،رویا پردازی

 

لحظات بی کسی،تنهایی

 

نگاه التماس ،تمنا ،خواهش

 

اما گدایی احساس هرگز........

 

کلامم کلام حق و یافتن آن

 

در آتش عشقش سوختن ودم نزدن بهترین گواه

 

که مرا در چنین خلوتی نشاید

 

 

از : پویامنش

.................................

/ 0 نظر / 4 بازدید