برای هیچ کس!

 

 

نه بسته ام به کس دل

 

نه بسته کس به من دل

 

چو تخته پاره بر موج

 

رهـا رهـا رهـا من

 

 


زمن هر آن که او دور

 

چو دل به سینه نزدیک

 

به من هر آن که نزدیک

 

از او جــدا جــدا من

 

 


نه چشم دل به سویی

 

نه بـاده در سبویـی

 

که تـر کنـم گلویی

 

به یـادِ آشـنـا مـن

 

 


ستـاره هـا نهفـته

 

در آسمـان ابـری

 

دلم گرفته ای دوست

 

هوای گریه با من

 

هوای گریه با من

.

.

 سیمین بهبهانی

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
مازیار

زیبا بود و عمیق احسنت به انتخابتان مخصوصا با عنوان هارمونی داشت[گل]