آرامش

چه سود گر بگویمت که شام تا سحر نخفته ام
ویا اگر دمی به خواب رفته ام تو را به خواب دیده ام
چه سود گربگویمت که بی تو با خیال تو به می پناه برده ام
و نقش آن دو چشم قصه گو به جام پرشراب دیده ام
چه سود گر بگویمت که دوری ات چو شعله های تند تب
به خرمن وجود من شراره های درد می زند
و من درون آن زبانه ها بنای این دل رمیده را زبن خراب دیده ام
چه سود گر بگویمت که بی تو کیستم و چیستم
که بحر پرخروش من تویی
و ساحل صبور بی فغان منم
و من درون موجهای سرکشت تمام هستی وجود خویش را چو یک حباب دیده ام
چه سود گر بگویمت که من زدوری تو هر نفس چو شمع آب می شوم
واشکهای من به دامن شب سیاه می چکد
و من درون قطره های چون بلور آن محبت تو را
چو نقش سرد آرزو به روی آب دیده ام
چه سود گر بگویمت ترا به خواب دیده ام
و یا که نقش روی تو به جام پرشراب دیده ام
تویک خیال دور بیش نیستی و دست من به دامنت نمی رسد
تو غافلی و من تمام می شوم
و دیدگان پر ز راز من
هزار بار گفته با دلم
که من سراب دیده ام

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
رها

فوق العاده بود . خیلی خیلی ممنون