غربت روح...

می اندیشم به تو

در آن سوی کویر تشنه

دست نیازی رو به آسمان

و نگاهی سرشار از امید 

در انتظار لبخند و ترنم باران

اما من  ماندم...

در کوچه پس کوچه های تنهایی

و تاریکی شبهای تردید

و گمنامی روح غریبم در این غربتکده خاموش

و خاطره ی گام بر سنگفرش های خیس

و اشک کبوتر و خواب پروانه

و خاموشی فانوس رفاقت

این منم تنها و سر در گم این دیار ظلمت

.

.

از : زهرا پویامنش

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید