/ 5 نظر / 5 بازدید
.

[ساکت]

فافایی

هیس یکی داره اینجا رویا میبینه[ساکت][ساکت][ساکت]

سپهر

کاش آدم بزرگا میذاشتن همیشه خوابمون آروم باشه[رویا]

نگین

بخواب که گذر ثانیه ها این خواب شیرین و رویای بچگانه را از تو سلب خواهند کرد... بخواب...بخواب...

نگین

بخواب که گذر ثانیه ها این خواب شیرین و رویای بچگانه را از تو سلب خواهند کرد... بخواب...بخواب...