شعری زیبا از امیر علی سلیمانی...دلم گرفته...

دلم گرفته ، دلی که به چشم های تو بسته ست

هوا هوای غزل نیست ، چشم های تو خسته ست

تویی ستاره ، تویی ماه ، آفتاب مهم نیست

شب است و من نگرانم ، شب است و خواب مهم نیست

شب است و بال ندارم که هم مسیر تو باشم

بگیر دست مرا تا شبی اسیر تو باشم

تو چشم هات شمالی ست ، گونه هات جنوبی

که در شمال طلوعی و در جنوب غروبی

تو می توانی در شعر من ستاره بمانی

تو می توانی درشعر من دوباره بمانی

گناهکار منم ، کار چشم هات گذشت است

هوای امشب چشمم شبیه دیشب رشت است

نمی توانم دلتنگ قرص ماه بمانم

غزل بخوانم تا صبح روبراه بمانم

مرا ببخش اگر عشوه آمدی و ندیدم

مرا ببخش اگر شعر خواندی و نشنیدم

به دست هات می آید دعا ، نه ، بیشتر آغوش

ببین که مثنوی ام را غزل گرفته در آغوش

در آسمان من امشب ستاره ی سحری نیست

ستاره ی سحری نیست ، چشم شعله وری نیست

چه گیسوان بلندی ، چه بیستون و سهندی

کنار روسری ات شعر حرف مختصری نیست

شبی که خوب بخندی ستاره عاشق ماه است

شبی که خوب نخندی در آسمان خبری نیست

خبر بگیر از این خسته ، بال هاش شکسته

خبر بگیر که امشب زمان بی خبری نیست

دلت نگیرد از اینکه دوباره شاعرم ... آخر

از این نگاه ، از این چشم حرف خوب تری نیست

بخند ماه من امشب که فاتحانه بگویم

در آسمانم دیگر قرار دیو و پری نیست

تو کوله بار به دوشی و من درشکه سوارم

ولی دریغ که این فصل فصل خوش سفری نیست

هوای رشت هوای خوشی ست شب که بتابی

هوای رشت هوای بدی ست شب که بخوابی

بگو غزل خواندن در کوه و دشت چطور است

ستاره ی سحر من هوای رشت چطور است  ؟

                                                                     

از: امیر علی سلیمانی

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
ستوده

تبریک به این حسن سلیقه

ستوده

تبریک به این حسن سلیقه

گلی

سلام فقط یه سوال داشتم شما امیرعلی رو می شناسید؟