یادی از گذشته

شهری ست در کناره ی آن شط پرخروش

با نخل های درهم و شب های پر ز نور

 شهری ست در کناره ی آن شط و قلب من

آنجا اسیر پنجه ی یک مرد پرغرور

آغوش خود به روی من و او گشوده است

بر ماسه های ساحل و در سایه های نخل

او بوسه ها زچشم و لب من ربوده است

آن ماه دیده است که نرم کرده ام

با جادوی محبت خود قلب سنگ او

 آن ماه دیده است که لرزیده اشک شوق

در آن دو چشم وحشی و بیگانه رنگ او

ما رفته ایم در دل شب های ماهتاب

با قایقی به سینه ی امواج بی کران

بشکفته در سکوت پریشان نیمه شب

بر بزم ما نگاه سپید ستارگان

بر دامنم غنوده چو طفلی و من ز مهر

بوسیده ام دو دیده ی در خواب رفته را

در کام موج دامنم افتاده است و او

بیرون کشیده دامن در آب رفته را

اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت

ای شهر پرخروش، تو را یاد میکنم

دل بسته ام به او و تو او را عزیز دار

من با خیال او دل خود شاد میکنم

.

.

.

شعر زیبای دیگری از:فروغ

/ 0 نظر / 3 بازدید