شعر زیبایی از فریدون مشیری

بر نگه سرد من به گرمی خورشید


می نگرد هر زمان دو چشم سیاهت


تشنه ی این چشمه ام ،چه سود خدا را


شبنم جان مرا نه تاب نگاهت

 

جز گل خشکیده ای و برق نگاهی

 

از تو در این گوشه یادگار ندارم

 

زان شب غمگین که از کنار تو رفتم

 

یک نفس از دست غم قرار ندارم

 

ای گل زیبا تمام هستی من بود

 

گر گل خشکیده ای ز کوی تو بردم

 

گوشه ی تنها چه اشکها که فشاندم

 

وان گل خشکیده را به سینه فشردم

 

آن گل خشکیده شرح حال دلم بود

 

از دل پر درد خویش با توچه گویم؟

 

جز به تو از سوز عشق با که بنالم؟


جز به تو از درمان درد از که بجویم؟


من دگر آن نیستم ،به خویشم مخوانم

 

من گل خشکیده ام به هیچ نیرزم


عشق فریبم دهد که مهر ورزم،مرگ نهیب زند که عشق نورزم!

 

پای امید دلم اگر چه شکسته است،


دست تمنای جان  دراز است!

 

تا نفسی می کشم ز سینه ی پر درد،چشم خدا بین من به

 

روی تو باز است...


(فریدون مشیری)

/ 0 نظر / 3 بازدید