عشق

 

تو خوبی

و این همه ی اعتراف هاست .

من راست گفته ام و گریسته ام

و این بار راست می گویم تا بخندم

زیرا آخرین اشک ِ من نخستین لبخندم بود .

 

 

 ...

 

 

زیباترین حرفت را بگو

شکنجه ی پنهان ِ سکوتت را آشکاره کن

و هراس مدار از آنکه بگویند

ترانه ایی بیهوده می خوانید .

چرا که ترانه ی ما

ترانه ی بیهودگی نیست

چرا که عشق

حرفی بیهوده نیست .

 

حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید

به خاطر ِ فردای ما اگر

بر ماش منتی ست ؛

چرا که عشق

خود فرداست

خود همیشه است .

 

 

از : احمد شاملو

 

 

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ابراهیم

سلام دوست عزیز موسیقیی که رو صفحه ت گذاشتی چطور میتونم داشته باشم؟ مشخصات و آدرسش؟

ابراهیم

سلام دوست عزیز موسیقیی که رو صفحه ت گذاشتی چطور میتونم داشته باشم؟ مشخصات و آدرسش؟ e.rajabi5@gmail.com