مچاله در سوال؟

می شنوم

هرروز صبح

پاشنه ی تردید را بالا میکشی

با گام های تند و سریع

 از جاده های سنگلاخِ بی بازگشت

عبور می کنی...

در یافتن اندک - حقیقتِ زندگی

تا شاید به تمامی لمسش کنی

می شنوم

 موسیقی چشمِ تو و لرزِ دستانت

در رساترین  آوازِشعله ی خرابات دلت

قداستِ نگاه ،

یا تردید در عشقت ،

می شنوی

سکوتِ زندگی


در حرکت گچ به روی تخته سیاه

و نقشِ اولین نشانه ی بودن

و رازِ خلقتی مچاله در سوال

20/2/93

زهرا پویامنش

/ 0 نظر / 27 بازدید