بهار که ...

فردا صبح که به کوچه بیایی

کوله بارِ اسفند پشت در است

با تمام برف هایی که پنهان  کرده است برای روز مبادا...

.....

در خیابان شلوغِ  دلتنگی توقف نکن

رفت وآمدها  کلافه ات می کند

 

زهرا پویامنش

23اسفندماه 92

/ 0 نظر / 15 بازدید