تو را یادی هست

 

فریادِ طراوت

روی شاخه ها و نسیم

زیر باران سوزن ریز

 

تو را یادی هست

زردِ پاییزی را

چادر چرخ کبود

در بلندایِ شب تیره وتار

 

تو را یادی هست

که همیشه دیر است

تو مرا یادی هست؟

تو مرا ...

باران را...

عشق را...

دلهره را...

یادی هست...؟

 

 

24/8/91

از : زهرا پویامنش

 

 

 

 

/ 4 نظر / 26 بازدید
z

__0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:-* ........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸ ........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆ ترجیح میدهم به جای شاخه ای گــــل بوته ای خـــــــــار باشم! که دست هر کـــــــودک نـــــــــابالغــــــی نتواند پــــــایان بخش زنـــــــــدگیم شود…[لبخند][گل][چشمک]

شهد ادب

امام حسین علیه السلام: هر کسی که اندوه و گرفتاری مؤمنی را برطرف کند ؛ خداوند اندوه و گرفتاری های دنیا و آخرت را از او برطرف می کند. دوستی امام حسین علیه السلام یعنی گوش دادن به سخن آن بزرگوار و عمل به سفارشات ایشان ایام سوگواری امام حسین (ع) بر شما دوست عزیز تسلیت باد.

طنین

چشم هایم بی تو زمین گیر می شوند آسمان دیگر فرقی ندارد با زمین... و لبـ هایم از لبخند سیر می شود... عین درد استـ وقتـ هایی که سراغتـ را؛ از غروبـ میگیرم.... از آفتاب که نشانی جای پایتـ را میگیرم؛ بن بستی نشانم میدهد بوی آمدن نمی دهد راهتـ ... --------- [گل]

سامی

این هم قشنگ بود... احساستان زیباست...