/ 1 نظر / 3 بازدید
جواد معین

شادی راهدیه دادم حتی به کسانی که عشق راازمن گرفنتند. وعشق رابروزندادم حتی برعشقم تا به بهتر از من فکر کندوبرسد دراخر قدراین عشق را که می داند.فقط یک عاشق واقعی می فهمد چه گویم