هویت واژه

در تلخی ِ واژه های درد ، هویت واژه معنا  می شود

واژه ها را یک به یک ورق زدم

فریادِ درد در سکوت نگاهی  غمگین معنا می شود،

خیره مانده  بر  افق

آخرین برقِ نگاه

شاید

دیکر هدیه ی تمامی نگاهت بر جان و تنم

 آرامش بخش نباشد...

92/2/10

زهرا پویامنش

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید