اگر چه ....؟

اگرچه شمعی و از سوختن نپرهیزی

نبینمت که غریبانه اشک می ریزی !

 

هنوز غصه ی خود را به خنده پنهان کن !

بخند ! گرچه تو با خنده هم غم انگیزی

 

خزان کجا ، تو کجا تک درخت ِ من ! باید

که برگ ِ ریخته بر شاخه ها بیاویزی

 

درخت ، فصل ِ خزان هم درخت می ماند

تو « پیش فصل » بهاری نه اینکه پاییزی

 

تو را خدا به زمین هدیه داده ، چون باران

که آسمان و زمین را به هم بیامیزی

 

خدا دلش نمی آمد که از تو جان گیرد

وگرنه از دگران کم نداشتی چیزی

 

 

از : فاضل نظری

/ 2 نظر / 4 بازدید
شکمبه و گامبالوو

مثل همیشه لطف شما شامل حال ما شده مرسی که اومدی و وقت گذاشتی و خوندی [گل]

جواد معین

نگاه کن! آن دور دستها ... یکی تنها به انتظار ایستاده لبخندی عاشقانه را ! دستی برایش تکان بده تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش!