سال های عشق

 

خدایا، آن سال ها رفتند؛ سال های زلال مهربانی؛

سال های سجود و صعود؛ سال های اوج

شهادت و شجاعت مادران شهید؛

سال های سنگرهای سوز و گداز؛

 سال های بی قراری و  انتظار.

دریغا که سال های عشق و عطش گذشت!

/ 0 نظر / 4 بازدید